Data Center Efficiency

Data Center Efficiency (DCE)

Mansystems verstaat onder Data Efficiency de meest efficiënte manier van het inzetten van mensen en middelen om zo kosten te reduceren, terwijl de kwaliteit van de dienstverlening optimaal blijft.

 • Negen nieuwe leden voor energieconvenant van EZ, doel: energiebesparing
  Negen nieuwe leden voor energieconvenant van EZ, doel: energiebesparing
  Groene IT is efficiënte IT
   Groene IT is efficiënte IT
  Crisistijd, ideaal voor een grote schoonmaak
  Crisistijd, ideaal voor een grote schoonmaak
  Efficientie in datacenters is om te huilen
   Efficientie in datacenters is om te huilen
  Open DCME beoogde prestatiemaat voor datacenters
   Open DCME beoogde prestatiemaat voor datacenters

 •  "Onze toetreding tot de EU Code of Conduct bevestigt onze koppositie op het gebied van duurzaamheid en energie-efficiëntie in onze datacenters. Door de samenwerking met Mansystems zijn we in staat geweest om nieuwe kansen te herkennen voor nog meer efficiëntie” Peter de Jong, COO van Bytesnet en R-iX:

 • Paolo Bertoldi, Programma Manager CoC Europese Commissie: “De Europese Commissie hoopt van harte dat Mansystems de Code of Conduct actief blijft stimuleren. We hebben Mansystems gekozen als Endorser of the Year, omdat zij ervoor gezorgd heeft dat we in 2011 veel nieuwe toetreders tot de Code of Conduct konden goedkeuren, zowel in Nederland als Duitsland.”Endorser of the year

 • Het is belangrijk dat de energie-efficiëntie van datacenters gemaximaliseerd wordt, hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat koolstofdioxide-emissies en toename in energieconsumptie verminderd worden". – Europese Commissie, JRCEndorser of the year

Om de efficiëntie van het datacenter te verhogen, hebben we een gestructureerde aanpak ontwikkeld. We beginnen met onze FastTrack analyse. Omdat elke datacenter-architectuur uniek is, zijn verdere stappen pas te bepalen na grondige bestudering van de resultaten van de FastTrack analyse.Ze zijn gecategoriseerd als:

 • Validatiefase: aannames die gemaakt zijn in een eerder stadium, worden gevalideerd met behulp van echte metingen. Het resultaat van deze fase is een aantal verschillende business cases, die op hun beurt de input vormen voor de ontwerpfase.
 • Ontwerpfase: we zetten de business cases om in concrete projectplannen, die kunnen worden gerealiseerd en overgedragen aan Operations

OpenDCME

Datacenters zijn een cruciaal onderdeel van bedrijven en organisaties en als gevolg daarvan zeer belangrijk voor de algehele wereldwijde economie. Deze kritieke rol van het datacenter in combinatie met de complexe beheersbaarheid van de exorbitante groei van het IT-gebruik, heeft ervoor gezorgd dat ”efficiëntie” zwaar onderbelicht is gebleven de afgelopen jaren. Het resultaat: te hoge kosten en een gebrek aan flexibiliteit. Buiten deze aanzienlijke economische impact zijn er ook ecologische gevolgen die niet uit het oog verloren mogen worden: datacenters zijn indirect verantwoordelijk voor ongeveer 2% van de totale mondiale uitstoot van CO2. Energieconsumptie in datacenters is een belangrijk onderwerp in termen van kostenbesparing en sociale verantwoordelijkheid. De Europese Commissie reguleert efficiënt gebruik van energie in deze datacenters door de Code of Conduct on Data Centres Energy Efficiency, die gebaseerd is op best practices en op lokale wet- en regelgeving afgestemd en geïmplementeerd, of door de industrie zichzelf te laten verbeteren door middel van zelfregulering.

Performance Indicator

Om efficiëntie te verbeteren en te sturen is een performance indicator voor datacenters noodzakelijk. Huidige indices, zoals DCiE, EUE en PUE zijn niet voldoende om datacenter efficiëntie te beschrijven omdat deze slechts de energieconsumptie beschrijft. De metriek zelf zegt niets over hoe efficiënt het datacenter werkelijk is.

De uitdaging waar we ons vandaag de dag voor gesteld zien is de vraag hoe datacenter efficiëntie gedefinieerd zou moeten worden, welke elementen een bijdrage leveren en hoe deze gemeten moeten worden. Het OpenDCME model is ontwikkeld uit Mansystems eigen best practices. Wilt u meer weten over Mansystems DCE en welke besparing het voor u kan opleveren? Bel voor een afspraak: (0)342 404800. of volg hier het laatste nieuws.

Rapport

Gebaseerd op het OpenDCME model en gecentreerd rond het onderwerp energieverbruik wordt middels gestructureerde interviews en een gezamenlijk bezoek aan het datacenter een rapport opgesteld.

Dit rapport gaat voor u het startpunt zijn voor verbeteringsinitiatieven waaronder:

 • reductie van datacenter-, ICT- en energiekosten,
 • het vergroten van de energie-efficiëntie,
 • of de ondersteuning van de MJA (MeerJaren Afspraak) en EU Code of Conduct for Data Centres.

Het combineert de ruime kennis en ervaring van de betrokken consultant(s) en door de onafhankelijkheid van commerciële leveranciers wordt het rapport op basis van gezond verstand opgesteld. Er zal worden gewerkt met gegevens die door u zelf worden aangeleverd maar ook met zorgvuldig gewogen gemiddelden en relevante referentiedata.

BlueIT

Met “Mansystems BlueIT” bent u in staat om alle belangrijke KPI’s voor energie efficiëntie te meten. Dit resultaat wordt op grafische wijze aan uw datacenter beheerders, IT managers en CIO gepresenteerd.

FastTrack

Om deze efficiëntie te kwantificeren wordt het OpenDCME model gebruikt. Het OpenDCME model kent vier groepen van ieder vier ‘key performance indicators': facilitair, IT-middelen, beheer en processen. FastTrack analyse biedt u inzicht in uw huidige situatie en toont de korte- en langetermijn- verbeteringen aan.