Flexibele service management software

Weer extra kosten om uw Service Management applicatie aan te passen?

  • "Dankzij de flexibele service management applicatie ExpertDesk, kunnen we nieuwe business requirements veel sneller realiseren.”

    Migros

    Medisch Spectrum Twente realiseert kosten besparing op de onderhoudsverplichtingen

  • ”De flexibiliteit van ExpertDesk en de integratiemogelijkheden zien wij als de factoren die het verschil maken. De applicatie biedt ons veel vrijheid in de workflow van ons serviceproces zonder de controle te verliezen.”

    Talk & VisionTalk and vision

    Talk & Vision, meer flexibiliteit en groei

Mijn service management tool past niet meer!

U had verwacht dat de gekozen service management applicatie meegroeit met uw organisatie. Maar wat blijkt: bij elke wijziging in het proces moet u de applicatie laten aanpassen. Steeds weer wordt er maatwerk toegevoegd aan de huidige ‘standaard’ applicatie. Hierdoor lopen uw kosten voor veranderingen hoog op, laat staan de kosten die met een upgrade gepaard gaan.

Geen process reengineering maar unieke organisatie

U wilt een betere match tussen uw organisatie en de service management applicatie. De applicatie past zich aan en laat uw organisatie uniek zijn, zonder ingrijpend en kostbaar maatwerk. Want u wilt de beste dienstverlening aan uw klanten garanderen.

Flexibele service management software

Dit kan dankzij het unieke data-acces model van ExpertDesk. ExpertDesk stelt u in staat om de service management software zo te configureren dat het aansluit bij uw processen, ook wanneer deze veranderen. En omdat de nieuwste versie van ExpertDesk grafisch is opgebouwd, is het beheer van de applicatie nu nog eenvoudiger!