Onderhoudsmanagement; volledige controle over uw prestatiecontract

Uw prestatiecontract  winstgevend door tijdige en juiste informatie.

  • "De ExpertDesk applicatie stelt ons in staat om te monitoren op prestatie-indicatoren. Daardoor hebben wij beter grip op de afspraken en SLA’s van het prestatiecontract….” Jan Peter Stam, Programma Manager bij Cofely Energy & Infra

    Van administratief vastleggen en rapporteren naar<br /><br />
“real-time” besturing, Cofely Energy & Infra BV

Uitbestede prestatiecontracten van de opdrachtgever

Onderhoud wordt steeds vaker uitbesteed middels een prestatiecontract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Worden de afspraken gehaald dan verdient de opdrachtnemer een bonus, worden deze echter niet gehaald dan krijgt hij een malus aan de broek. Bij het uitbesteden van onderhoud heeft de opdrachtgever vaak sterk de regie in handen en legt hij zijn onderhoudsmanagement-systeem op aan de opdrachtnemer. Toch voldoet het systeem van de opdrachtgever vaak niet voor u als opdrachtnemer om onderhoud efficiënt en winstgevend uit te voeren.

Sturen op eigen kengetallen

U bent op zoek naar een tool die u in staat stelt te sturen op eigen kengetallen, zoals klantspecifieke KPI’s. U wilt inzicht in de onderhoudsprocessen en het rendement van uw contract.

Onderhoudsmanagement; controle over uw contract en bonus malus

Met ExpertDesk for Maintenance is de opdrachtnemer weer ‘in control’. Het ondersteunt de onderhoudsprocessen, voert hier automatisch proactief bewaking op uit en notificeert & escaleert op de juiste momenten in de keten. Zo worden malussen voorkomen en bonussen behaald! Benieuwd wat de onderhoudsmanagement tool ExpertDesk for Maintenance voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op.