Onderhoudsmanagement; volledige controle over uw prestatiecontract

Is uw prestatiecontract niet winstgevend door gebrek aan tijdige en juiste informatie?

  • "De ExpertDesk applicatie stelt ons in staat om te monitoren op prestatie-indicatoren. Daardoor hebben wij beter grip op de afspraken en SLA’s van het prestatiecontract….” Jan Peter Stam, Programma Manager bij Cofely Energy & Infra

    Van administratief vastleggen en rapporteren naar
“real-time” besturing, Cofely Energy & Infra BV

  • “We willen controle over het onderhoudsproces. ExpertDesk is een ITSM-oplossing waarin de processen zo goed doordacht zijn dat ze perfect aansluiten op ons onderhoudsproces. We kijken dagelijks op het onderhoudsdashboard. In een oogopslag zien we de status”. Arjan Huisjes, Operational Manager MST.

    Medisch Spectrum Twente realiseert kosten besparing op de onderhoudsverplichtingen

Uitbestede prestatiecontracten van de opdrachtgever

Onderhoud wordt steeds vaker uitbesteed middels een prestatiecontract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Worden de afspraken gehaald dan verdient de opdrachtnemer een bonus, worden deze echter niet gehaald dan krijgt hij een malus aan de broek. Bij het uitbesteden van onderhoud heeft de opdrachtgever vaak sterk de regie in handen en legt hij zijn onderhoudsmanagement-systeem op aan de opdrachtnemer. Toch voldoet het systeem van de opdrachtgever vaak niet voor u als opdrachtnemer om onderhoud efficiënt en winstgevend uit te voeren.

Sturen op eigen kengetallen

U bent op zoek naar een tool die u in staat stelt te sturen op eigen kengetallen, zoals klantspecifieke KPI’s. U wilt inzicht in de onderhoudsprocessen en het rendement van uw contract.

Onderhoudsmanagement; controle over uw contract en bonus malus

Met ExpertDesk for Maintenance is de opdrachtnemer weer ‘in control’. Het ondersteunt de onderhoudsprocessen, voert hier automatisch proactief bewaking op uit en notificeert & escaleert op de juiste momenten in de keten. Zo worden malussen voorkomen en bonussen behaald! Benieuwd wat de onderhoudsmanagement tool ExpertDesk for Maintenance voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Gartner zegt hierover:

“The IT service desk market continues to play a significant role in the delivery of IT services to the corporate enterprise. Its fundamental role continues to incrementally grow, beyond the IT help desk role of the past, to a primary hub in the IT organization’s ability to define, deliver, manage and report on the IT organization’s service support delivery. Therefore, the scope of the IT service desk market continues to be shaped by the expanded definition of IT service desk, which not only manages core incident, knowledge, self-service and problem management, but also includes a large suite of tools, including change, service request, and SLA management. In addition, it integrates with other ITSM tools, including configuration management (CMDB or discovery repository), asset, service catalog and event management.” Bron: Gartner trends ITSM Market 2011.

Onderhoudsmanagement in 90 sec: