Mansystems Blue IT

Meet uw datacenter efficiëntie met “Mansystems BlueIT

Mansystems DCE, winnaar van de European Endorser of the Year award 2011, lanceert zijn eerste versie van “Mansystems BlueIT”. Met deze portal kunt u de energie-efficiëntie van uw datacenter en IT meten. De gebruikte methodologie hiervoor is het open-source model OpenDCME, aangevuld met ervaring en kennis uit meer dan 60 diepgaande onderzoeken naar energieverbruik bij datacenters. Uit deze onderzoeken is gebleken dat er veel vraag is naar aggregatie, baselining en benchmarking.

 • Negen nieuwe leden voor energieconvenant van EZ, doel: energiebesparing
  Negen nieuwe leden voor energieconvenant van EZ, doel: energiebesparing
  Groene IT is efficiënte IT
   Groene IT is efficiënte IT
  Crisistijd, ideaal voor een grote schoonmaak
  Crisistijd, ideaal voor een grote schoonmaak
  Efficientie in datacenters is om te huilen
   Efficientie in datacenters is om te huilen
  Open DCME beoogde prestatiemaat voor datacenters
   Open DCME beoogde prestatiemaat voor datacenters

 •  "Onze toetreding tot de EU Code of Conduct bevestigt onze koppositie op het gebied van duurzaamheid en energie-efficiëntie in onze datacenters. Door de samenwerking met Mansystems zijn we in staat geweest om nieuwe kansen te herkennen voor nog meer efficiëntie” Peter de Jong, COO van Bytesnet en R-iX:

 • Paolo Bertoldi, Programma Manager CoC Europese Commissie: “De Europese Commissie hoopt van harte dat Mansystems de Code of Conduct actief blijft stimuleren. We hebben Mansystems gekozen als Endorser of the Year, omdat zij ervoor gezorgd heeft dat we in 2011 veel nieuwe toetreders tot de Code of Conduct konden goedkeuren, zowel in Nederland als Duitsland.”Endorser of the year

 • Het is belangrijk dat de energie-efficiëntie van datacenters gemaximaliseerd wordt, hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat koolstofdioxide-emissies en toename in energieconsumptie verminderd worden". – Europese Commissie, JRCEndorser of the year

KPI scores

Zoekt u ook antwoord op de vraag: “wat zijn de gemiddelde KPI scores van mijn datacenters?” en “hoe verhouden mijn datacenters zich ten opzichte van mijn gestelde KPI baseline?” en nog interessanter “hoe verhoudt mijn datacenter zich ten opzichte van de branche waar mijn organisatie zich in bevindt?”. Vragen die u binnenkort kunt beantwoorden met “Mansystems BlueIT”.

BlueIT-datacenter-daashboard-screenshot_480.jpg

Effectieve maatregelen

Met deze eerste versie van “Mansystems BlueIT” bent u in staat om alle belangrijke KPI’s voor energie-efficiëntie (16 KPI’s ontleend uit het OpenDCME model) te meten.Dit resultaat wordt op grafische wijze aan uw datacenterbeheerders, IT managers en CIO gepresenteerd. Helaas heeft elke KPI een houdbaarheidsdatum. Het is vanzelfsprekend dat de rapporten en grafieken worden verrijkt met informatie die aangeeft of de gegevens nog actueel zijn. Dit is zinvol, nu kunt u de informatie op relevantie inschatten en gebruiken bij de sturing van uw werkzaamheden. Additioneel wordt voor uw energiecoördinator met overzichtelijke rapportages zichtbaar gemaakt hoe het energieverbruik van uw datacenter en IT in de loop van de tijd is geweest.

Wilt u meer weten over Mansystems BlueIT en welke besparing het voor u kan opleveren? Bel voor een afspraak: (0)342 404800.

Europese Endorser of the year 2011

Endorser of the year
De Europese Commissie erkent Mansystems DCE als instituut voor de Code of Conduct for Datacenters. Mansystems is uit 122 partijen verkozen tot Endorser van het jaar 2011. De prestigieuze prijs werd uitgereikt op het DataCentres conferentie in Nice, France