ExpertDesk onderhoudsmanagement

Onderhoudsmanagement

Traditioneel wordt in de onderhoudsmanagement wereld gedacht vanuit of de techniek of vanuit de infrastructuur. Toch wordt de laatste tijd een andere vorm van onderhoudsmanagement gevraagd. Het gaat er minder om dat het onderhoud is uitgevoerd; onderhoud is meer een afgeleide van prestaties die zijn overeengekomen in het contract. ExpertDesk onderhoudsmanagement is hiervoor ontworpen, zodat u een proactieve bewaking van de contractafspraken heeft. Daarbij moeten preventief onderhoud en correctief onderhoud, het verhelpen van storingen goed op elkaar afgestemd worden.

  • "De ExpertDesk applicatie stelt ons in staat om te monitoren op prestatie-indicatoren. Daardoor hebben wij beter grip op de afspraken en SLA’s van het prestatiecontract….” Jan Peter Stam, Programma Manager bij Cofely Energy & Infra

    Van administratief vastleggen en rapporteren naar<br /><br />
“real-time” besturing, Cofely Energy & Infra BV

Sturing op beschikbaarheid

Er wordt niet gestuurd vanuit de techniek/assets, maar meer vanuit beschikbaarheid van het te beheren object. Met als doel de beschikbaarheid van het object binnen de afgesproken marge te houden en de bonus binnen te slepen.

Trend

De laatste jaren is een trend waarneembaar dat onderhoud (b.v. bij RWS, waterschappen, provincies) steeds vaker wordt uitbesteed d.m.v. een prestatiecontract. Zo moet een sluis 95% van de tijd operationeel zijn, moet een bepaald wegvak een bepaalde doorstroming van auto’s garanderen. Het al dan niet behalen van die prestatie betekent een bonus of in het mindere geval een malus. ExpertDesk onderhoudsmanagement is voor elk bedrijf geschikt dat gebruikt maakt van prestatiecontracten en hierop dient te rapporteren.

De voordelen van ExpertDesk onderhoudsmanagement

  • Inzichtelijke kwaliteitsframework conditiemeting
  • Controle op prestatiecontracten
  • Beheer reservedelen
  • Sturen op kosten (bonus/malus) in plaats van op uren.