Stage en afstuderen


Ervaringen

Diverse stagiaires en afstudeerders zijn na het afronden van de studie hun carrière begonnen bij Mansystems. Klik hier om stage-ervaringen te lezen.

Info: Cees Eveleens,
cees.eveleens@mansystems.nl, 0342-404800

Stage en afstuderen

Zit je in het laatste jaar van een HBO of Universitaire opleiding met een IT component en ben je geïnteresseerd in technieken als JAVA, Mendix of Mobile Development?
Wij hebben volop mogelijkheden op onze afdelingen Operations en Development om jouw talent en kennis verder te ontwikkelen.


Afstudeeropdrachten


1. Generiek inzicht opbouwen op basis van onze klant
(ExpertDesk) data

2. Kennismanagement als proces
3. Security en webportals in Mendix
4. IT consultant / software developer PROM interface
5. Testautomatisering voor mobiele toepassingen
6. Zoeken in data met Lucene
7. Information Security
8. Ontsluiten van kaartmateriaal met Open Streetmap
9. Berekenen en visualiseren van workflow-statistieken

Over Mansystems

Mansystems heeft 20 jaar ervaring in het leveren van geïntegreerde IT oplossingen voor service organisaties. Mansystems’ missie is om service organisaties in staat te stellen de verwachtingen van hun klanten te kunnen overtreffen. Wij geloven dat dit de enige basis is voor langdurig tevreden klantrelaties, en voor het voeren van een gezond bedrijf. Alle diensten en producten zijn ontwikkeld met dit uitgangspunt. Onze uitgebreide ervaring op het gebied van service management, ITIL-software, consultancy en support vullen wij aan met context-kennis van klant en markt.
Wij mogen grote gerenommeerde organisaties tot onze internationale klantenkring rekenen. Ons specialisme maakt ons tot het IT service management kennishuis bij uitstek.


Afstudeeropdrachten

1. Testautomatisering voor mobiele toepassingen

Vereiste skills

 • Javascript
 • Kennis van browser technologie
 • Kennis van mobiele platformen

Over de opdracht

Mansystems heeft tijdens de Mendix World 2014 zijn Mansystems Test Framework (MTF) gelanceerd. Met deze tooling kunnen testen van een webgebaseerde applicatie geautomatiseerd worden (voor meer info: zie de whitepaper op onze site). Hierbij wordt ondermeer gebruik gemaakt van Selenium.
De opdracht betreft het uitbreiden van het scala aan clients die met MTF gesimuleerd kunnen worden. Concreet gaat het daarbij minimaal om:

 • IE 9 en 10
 • Safari
 • Clients gebaseerd op Android 4
 • Clients gebaseerd op iOS 7

Onderdeel van de opdracht vormt ook een haalbaarheidsstudie naar het integreren van externe diensten (bijvoorbeeld van sauslabs.com) in de tooling.

terug


2. Zoeken in data met Lucene

Vereiste skills

 • Ervaring met programmeren in Java

Over de opdracht

Lucene is een opensource, tekstgebaseerde information-retrievalAPI die binnen onze applicatie ExpertDesk wordt gebruikt om naar gegevens te zoeken.
Om de resultaten hiermee verder te verbeteren, willen we deze functionaliteit uitbouwen met ondermeer:

 • Omgaan met meertaligheid (een woord kan in verschillende talen verschillende betekenissen hebben en daardoor meer of minder relevant zijn bij het zoeken)
 • Hanteren van autorisatie-model (gegevens die in de applicatie voor een gebruiker zijn afgeschermd, moeten ook buiten scope van de zoekopdracht blijven)
 • Gebruik van word stemming (woorden herleiden tot hun stam)
 • Gebruik van wegingsfactoren (bijvoorbeeld de relevantie van een woord relateren aan de plaats (veld) waar het voorkomt)
 • Correleren van gegevens (het gecombineerd voorkomen van woorden kan hun betekenis versterken of verzwakken)
 • Omgaan met typefouten bij het zoeken

terug


3.Information Security

Vereiste skills

 • Inzicht in organisaties en bedrijfsprocessen
 • Enige kennis van IT infrastructuren en informatiebeveiliging

Over de opdracht

Om ervoor te zorgen dat ook voor buitenstaanders duidelijk is dat we een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening leveren, willen we de komende tijd gebruiken om het certificaat ISO27001 te krijgen.
Wij zoeken studenten die een bijdrage willen leveren in:

 • Het in kaart brengen van onze interne bedrijfsprocessen
 • Het matchen van ons huidige beveiligingsniveau met de controls die in ISO27001 zijn opgenomen
 • Het opstellen van een implementatieplan voor de benodigde aanvullende maatregelen
 • Het implementeren van deze maatregelen
 • Het aanvragen van de certificering

De opdracht is groot genoeg om met meer dan 1 student aan te werken.

terug


4. Ontsluiten van kaartmateriaal met Open Streetmap

Vereiste skills

 • Programmeerervaring
 • Ervaring met java scripting

Over de opdracht

Mansystems is een van de grootste Mendix-partners in Nederland en op basis van dit platform ontwikkelen we zowel maatwerk applicaties als onze standaard product ExpertDesk.
Mansystems wil zijn software uitbreiden met de mogelijkheid om kaarten te gebruiken om een locatie aan te geven. Hiervoor zal een koppeling gemaakt moeten worden met Open Streetmap

De opdracht betreft:

 • Het uitzoeken en documenteren van de manier waarop we Open Streetmap in onze applicaties kunnen gebruiken om locaties op een kaart te kunnen tonen.
 • Het realiseren van de integratie in onze standaard applicatie ExpertDesk. Hiervoor zul je een training krijgen om software te ontwikkelen op het Mendix-platform.

terug


5. Berekenen en visualiseren van workflow-statistieken

Vereiste skills

 • Ervaring met statistische analyses van data

Over de opdracht

Mansystems ontwikkelt al ruim 20 jaar workflow-applicaties voor grote service-organisaties. Tickets worden daarin voorzien van een status en kunnen een bepaalde workflow doorlopen. Hiervan wordt een audit-trail bewaard, zodat traceerbaar is hoe lang een ticket in een bepaalde status is geweest.

De opdracht betreft het berekenen en visualiseren van statistische informatie over het status-verloop van tickets gedurende een bepaalde tijdsperiode.
Te denken is daarbij aan:

 • Aantal (en % van het totaal van de) tickets die de betreffende statusovergang heeft doorlopen.
 • Tijdsduur dat een ticket gemiddeld in een bepaalde status is geweest (incl standaard deviatie)

Enkele aanvullende eisen:

 • Van de data-set moeten verschillende doorsnijdingen gemaakt kunnen worden (bijvoorbeeld naar prioriteit, afdeling of andere criteria).
 • Het moet ook mogelijk zijn om in te zoomen tot op individueel ticket-niveau.
 • Het resultaat moet op een aantrekkelijke manier getoond worden op een webpagina.

terug

Contact:

Neem contact op met dhr. Eveleens voor ons actuele aanbod van opdrachten. Natuurlijk kun je ook een open sollicitatie doen. Geef hierbij duidelijk aan wat voor een opdracht je graag zou willen uitvoeren.

De heer Eveleens
cees.eveleens@mansystems.nl
Energieweg 60-62
3771 NA Barneveld